Trainingen en events


Trainingen voor jobmaatjes

Jobmaatjes krijgen allemaal een gratis maatjestraining van één dag. Op die manier ontwikkel je de nodige inzichten en vaardigheden, zodat je als maatje effectief kunt zijn. In de training is aandacht voor de context van het lokale project, de procedures en werkwijze, maar krijg je ook training in maatjesvaardigheden.

Events

ReconnAct organiseert evenementen om werkgevers, gemeentelijke overheden, opleidingsinstituten, maatjes en werkzoekenden elkaar te laten ontmoeten. We bieden werkzoekenden de kans om ervaring op te doen tijdens de voorbereiding en uitvoering van deze evenementen, bijvoorbeeld in de rol van (assistent-)projectleider, gastheer/gastvrouw, spreker, etc. Tijdens dergelijke evenementen is het mogelijk voor werkzoekenden en jobmaatjes hun netwerk uit te breiden.

Bijeenkomsten

Trainingen