Over ReconnAct

Wat is ReconnAct?

Stichting ReconnAct is een landelijk opererende organisatie voor het initiëren en ondersteunen van lokale Job/ZZP-Maatjes projecten, waarin JobMaatjes begeleiding geven aan mensen die werk of opdrachten zoeken.

Maatjesprojecten

ReconnAct richt zich op het initiëren, ondersteunen en faciliteren van JobMaatjes projecten.

ReconnAct ondersteunt op verschillende manieren om lokale kwartiermakers en projectleiders op weg te helpen bij het opzetten van een jobmaatjesproject, bijvoorbeeld door opleidingen, communicatie, fondsenwerving en het actief benaderen van netwerken en werkgevers.

De landelijke organisatie zorgt voor de ontwikkeling, de verspreiding en het onderhoud van methodieken en middelen voor lokaal gebruik.

Werkgevers-ontsluiting

Van belang is dat werkgevers betrokken zijn in de Maatjesprojecten. Zij moeten immers het werk beschikbaar hebben en stellen. Daarom onderhoudt ReconnAct actief en systematisch contact met lokale en regionale werkgevers en werkgeversverenigingen.

Onze missie

Onze missie is om zoveel mogelijk mensen in Nederland aan werk te helpen door  maatjesprojecten op lokaal niveau te initiëren, te ondersteunen en te faciliteren.

Waarom Maatjes-projecten?

Er staan te veel mensen aan de kant, terwijl zij wel graag willen werken.
Heel vervelend voor de mensen die het aangaat én ook heel vervelend voor gemeenten en de samenleving als geheel. Daarom is dit initiatief vanuit bezorgde en betrokken burgers opgezet en zetten vrijwillige Maatjes zich in om mensen naar werk en opdrachten te begeleiden.

Job- en ZZP-Maatjes

Iedereen kan in principe een Maatje zijn, je hoeft er geen psycholoog voor te zijn. Een goede motivatie is eigenlijk al genoeg en ReconnAct zorgt voor de noodzakelijke training, intervisie  en ondersteuning.